Om VangsRiva

Vangsriva har no avslutta prøveprosjektet gjennomført i sommar 2016. No vert det vurdert kva som skal skje vidrare med Vangsriva. Foreløpig vil konseptet blir videreført som del av vaksenopplæringa ved Introduksjonsenteret i Vang.

Alle flytningane skal lære om det å bo og arbeide i Noreg i tillegg til å bli god i norsk. Som ledd i undervisninga vil Vangsriva kobles inn og her kan alle få ulike oppgaver og arbeid – dermed trening i arbeid og snakke norsk.

Dermed kan Vangsriva ta imot forespørsler om småjobber eit par gonger per veke utover hausten. Sjå kontakt menyen.

Kvifor VangsRiva?

Føremålet med VangsRiva er å ha ei aktiv rolle i samarbeidet mellom bla lokalmiljø, organisasjonar, føretak, kommune og NAV – slik at dei busette flyktningane vert buande og trivast.

Målsettingen er at aktiviteta skal skapa høve og kompetanseutvikling for flyktningane, samstundes som lokalmiljøet får tilgjenge på ressursen og arbeidskraft flyktningane sit med. Dette vil bidra til verdiskapning, og kanskje ser vi nye føretak som eit resultat i framtida.

VangsRiva skal vera ein pådriver i integreringsprosessen – slik at flyktningar lettare for fast arbeid og inntekt etter gjennomførd introduksjonsprogram. Og dermed er føresetnaden for eit godt liv i Noreg etablert.

Aktiv samhandling vert difor viktig. Tett og godt samarbeid og god oppfølging både mot flyktningar, den kommunale flyktningeaktiviteten og «kundane» – vil vera avgjerande for at målsetting om ei varig verksemd skal lukkast.

VangsRiva skal vera leverandør av tenester og oppdrag som etterspørres.
VangsRiva er planlagt verta ei frittståande verksemd, men med tett samarbeid med Vang kommune og andre verksemder.

Her er Rivjerna våre

Ghebrehiwet Kesete
33 år - Eritrea - Bur i Ryfoss. Har høgskoleutdanning innan tekniske fag og 3 års arbeidserfaring innen plantevernmidlar. Vil gjerne jobbe med eldre og hjelpe til i hus og hage. Har jobbet med plantestell og har ynskje om å lære meir om Norge og ta meir skule.
Furutuna T. Eman
30 år fra Eritrea - Bur i Ryfoss og kom til Norge i 2013. Har erfaring fra kafé /restaurant og frisørsalong. Vil gjerne jobbe med barn eller hjelpe eldre, rydde og vaske, stelle hår. Servere og jobbe på kafé.
Lina Nakshou
25 år fra Syria - Kom til Norge hausten 2015 og bur i Vang med famile. Likar å lære seg norsk og jobbar gjerne med barn og eldre.
Hagos S. Habte
30 år fra Eritrea - Kom til Norge vinter 2016 og bur i Ryfoss. Har jobba som avsløser på gårdsbruk og med pakking av grønnsakar. Er glad ballspel, vil gjerne jobbe med husdyr og med praktiske oppgåver ute.
Hadgu H. Gebreluul
28 år fra Eritrea - Bur i Ryfoss. Likar ballspel og sport. Budd i Norge eit år. Studert økonomi innan landbruksfag og har planar om å ta meir skule i Norge. Har 7 års arbeidserfaring fra metallindustri og engelsklærer. Jobbar gjerne med praktiske oppgåver inne og ute.
Eden Tekrauray
31 år fra Eritrea - Kom til Vang for snart eit halv årt sidan. Har utdanning og erfaring som frisør fra salong, og kan gjerne jobbe med det eller med ulike hjemmetjenestar - eller passe barn.
Samuel Y. Gebreslase
24 år fra Eritrea - Bur i Ryfoss og har vore i Norge i ca. 1år. Har arbeidserfaring fra industri og i byggeprosjektar. Glad i å trene og likar å jobbe med praktiske oppgåver.
Hagos Gebremedhin
24 år fra Eritrea - Bur i Vestre Slidre og kom til Norge for 2år sidan. Likar sport og trening, og lese norsk. Har noko erfaring med praktisk arbeid tidligere, måling og montering i byggeprosjekt. Kan jobbe med oppgaver i hus og hage
Abdulmoti Mogharbel
40 År fra Syria - Kom til Norge med familie i 2015 og bur i Vang. Har 20 års erfaring fra byggebransjen, større leilighetsbygg og anlegg fleire stader og land. Vil jobbe med ulike praktiske oppgaver, gjerne i byggefirma eller i hus og hytte.
Yonathan Solomon Deres
25 år fra Eritrea - Bur i Vestre Slidre og kom til Norge for 2 år siden. Likar å lære mer om Norge og bli god i norsk. Arbeidserfaring som møbelmontør i byggeprosjekter og kan handtere drill og skrutrekker. Kan gjerne jobbe med små snekkeroppgaver. Ellers med praktiske oppgaver i hus og hage.
Yonas Tewelde
37 år fra Eritrea - Kom til Norge for fleire år sidan og pratar og les bra norsk. Har erfaring frå heimlandet med bla. Transport og førstehjelp. Har norsk førarkort og vil gjerne jobbe med praktiske oppgåver og sjåfør/transport oppdrag.
Ahfterom Tesfay Ghedam
21 år fra Eritrea -Vore i Norge i 8 måneder og bur i Vestre Slidre. Likar å spele fotball og trene. Noko erfaring frå industri og som sjåfør. Vil gjerne jobbe med ulike oppgaver - gjerne i bilverkstad eller lignende.
Kedawi Meresie Keste
30 år fra Eritrea - Kom til Norge for 2 år siden og budd i Vang eit halvt år. Glad i å spele fotball og trene. Erfaring frå bilverksted og som fotballspelar. Jobba med vask og vedproduksjon i Norge. Jobber gjerne med vasking og rydding, hagestell og måling.
Lidya Rezene Michael
21 år fra Eritrea - Busett i Vestre Slidre og oppteken av å lære godt norsk. Har jobba som frisør og med husarbeid. Vil gjerne hjelpe med ulike oppgåver i huset.