Tenester

Her har vi samla ei liste over dei tenestene og oppdrag vi trur det kan vera spørsmål etter og kva VangsRiva kan ta på seg i sommar.
Er det andre oppgåver du har behov for - ta kontakt - så ser vi kva som er mogleg.

- Måling og beising - Rydding - Grasklypp og hage - Luke og plante - Bilvask
- Slåttearbeid - Måling og beising - Rydding - Vasking - Andre oppgåver
- Husvask og rydding - Vindusvask - Hundelufting/tur - Handlehjelp - Hårstell, (frisør) - Matlaging
- Rydde kjeller og loft - Flytte hjelp - Utvask ved flytting
Til kommuner og næringsliv vil det i sommar kunne skaffast personar til: - oppgåver i byggefirma og entrepenørar - Andre oppgåver/hjelpepersonell
- Hjelp til servering og matlaging - Rydding - Grasklypp og hagearbeid - Andre oppgåver
- Rydding og flytting - Kantine oppgåver - Post og serviceoppdrag - Grasklypp og stirydding - Måling og beising - Hjelpepersonell – Omsorgsheim/sjukeheim (Frisørtjenester, trille/gåtur, andre tenester)